Отец щенков: Glimpse Of Truth Flores Vitae

Glimpse Of Truth Flores Vitae
Triel Glow Azhio

Дата рождения 10.09.2021

Triel Glow Overjoyed
Triel Glow Overjoyed
Triel Glow Overjoyed
Triel Glow Open Air Party
Triel Glow Optimistique-moi
Triel Glow Only You
Triel Glow One Little Dream
_2110310365.jpg
Triel Glow Optimistique-moi
Triel Glow Only You
Triel Glow One Little Dream
Triel Glow Open Air Party
Triel Glow Optimistique-moi
Triel Glow Only You
Triel Glow One Little Dream